Muzeul Național de Artă al României poate fi vizitat virtual! (VIDEO tur)

0
284

Muze­ul Naţio­nal de Artă al Româ­ni­ei poa­te fi vizi­tat acum şi vir­tu­al, ca mari­le muzee din Occi­dent. Puteţi intra în gale­ria de artă euro­pea­nă şi în cea de artă româ­neas­că, unde se află cel mai impor­tant patri­mo­niu din ţară. Dar vă puteţi delec­ta şi cu tablo­u­ri­le din Muze­ul Cole­cţi­i­lor de Artă, ale unor pic­tori ca Theo­dor Pal­la­dy şi Zambaccian.

Turul cuprin­de apro­xi­ma­tiv 8.000 de ima­gini şi 200 de pano­ra­me. Lucră­ri­le sunt eti­che­ta­te cu titlu, autor, data­re, iar pen­tru une­le găsi­ţi şi deta­lii supli­men­ta­re — școa­la de pic­tu­ră căre­ia îi apa­rţi­ne artis­tul sau dimen­siu­nea lucrării.

Mai mult, pe digi24.ro, 3 mai 2014.

Pre­zen­ta­re Muze­ul Natio­nal de Arta al Roma­niei Bucu­res­ti pe videoguide.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply