Decorarea Pavilionului Navei-Școală Mircea

0
118

In semn de inal­ta apre­ci­e­re a rezul­ta­te­lor de excep­tie obti­nu­te de‑a lun­gul tim­pu­lui de echi­pa­jul Navei-Scoa­la Mir­cea, sim­bol al tra­di­ti­i­lor mari­na­res­ti si amba­sa­dor de eli­ta al Roma­niei, al For­te­lor Nava­le Roma­ne si al Aca­de­mi­ei Nava­le “Mir­cea cel Batran”,  sam­ba­ta, 24 mai, ora 13.00, va avea loc cere­mo­n­ia de deco­ra­re a pavi­li­o­nu­lui navei cu Ordi­nul „Vir­tu­tea Mari­ti­ma”, in grad de Ofi­ter, cu insemn de pace. Nava a par­ti­ci­pat la Bla­ck Sea Tall Ships Regat­ta 2014, orga­ni­za­ta in pre­mie­ra in Marea Nea­gra, ala­turi de alte 17 veli­e­re din noua tari.

                             ***

Con­stru­it in peri­oa­da 1938–1939 la San­ti­e­rul Naval “Blohm & Voss” din Ham­bu­rg, Ger­ma­nia, MIRCEA este cea de‑a patra nava din seria de cinci de ace­la­si tip,  fiind sora cu “Eagle” (ex. Hor­st Wes­sel) — SUA, “Gorch Fock I” (ex. Tova­ris­ch, ex. Gorch Foch — nava muzeu) — Ger­ma­nia, “Gorch Fock II” — Ger­ma­nia, “Sagres” (ex. Albert Leo Sch­la­ge­ter) — Por­tu­ga­lia. Nava-Școa­la MIRCEA este un veli­er cla­sa A tip bark , cu trei arbori, inal­ta de 44 de metri, cu 23 de vele ce insu­mea­za o supra­fa­ta veli­ca tota­la de 1.750 m².

Com­par­ti­men­tul infor­ma­re si rela­tii publi­ce,

Sta­tul Major al For­te­lor Nava­le.

Vineri, 23 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele