Locuri de muncă pentru şomeri!

0
251

Pes­te 16.700 de locuri de mun­că vacan­te erau înre­gis­tra­te vineri, 18 apri­lie, în evi­denţe­le Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Mun­că (ANOFM), potri­vit unui comu­ni­cat al insti­tu­ţi­ei. Cele mai mul­te pos­turi vacan­te sunt în Capi­ta­lă (1.875) şi în judeţe­le Cluj (2.084), Pra­ho­va (1.193), Dolj (989), Arad (825), Argeş (803), Timiş (646), Sibiu (600) şi Iaşi (587). Judeţe­le cu cele mai puţi­ne locuri de mun­că sunt Mehe­dinţi (21), Caraş-Seve­rin (35), Buzău (58), Gala­ţi (64), Tul­cea (71), Botoşani şi Vaslui (câte 80), Vran­cea (84) şi Bacău (87).

În judeţul Con­stanţa, AJOFM pro­pu­ne 249 de locuri de mun­că. La mare cău­ta­re sunt lucră­to­rii în bucă­tă­rie (35 de pos­turi), ospă­ta­rii (35 de pos­turi) şi came­ris­te­le de hotel (30 de posturi).

La nivel naţio­nal, pen­tru per­soa­ne­le cu stu­dii supe­ri­oa­re sunt înre­gis­tra­te 1.752 locuri de mun­că, cele mai mul­te pen­tru mese­ri­i­le de ana­list ser­vi­cii cli­ent (337), pro­gra­ma­tor (82), ingi­ner meca­nic (70), mana­ger pro­iect (69), ingi­ner de sis­tem softwa­re (44), agent de vân­zări (42), ingi­ner de sis­tem în infor­ma­ti­că (35), con­si­li­er /expert /inspector /referent /economist în eco­no­mie gene­ra­lă (27) şi ingi­ner con­stru­cţii civi­le, indus­tri­a­le şi agri­co­le (25).

Pen­tru per­soa­ne­le cu stu­dii medii, pro­fe­sio­na­le şi lucră­tori neca­li­fi­ca­ţi sunt dis­po­ni­bi­le 14.954 locuri de mun­că, cele mai mul­te pen­tru con­fe­cţio­ner-asam­blor arti­co­le din tex­ti­le (1.625), mun­ci­tor neca­li­fi­cat în indus­tria con­fe­cţi­i­lor (882), mun­ci­tor neca­li­fi­cat la asam­bla­rea, monta­rea pie­se­lor (694), lucră­tor comer­ci­al (473) şi şofer autocamion/maşină de mare tonaj (434).

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te să ocu­pe un loc de mun­că se pot adre­sa agenţi­i­lor teri­to­ri­a­le pen­tru ocu­pa­rea forţei de mun­că de domi­ci­liu sau de reşe­dinţă, sau pot acce­sa adre­sa de inter­net http://www.semm.ro/LMV/home.seam.

Sur­sa: telegrafonline.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply