Începe goana după un loc la grădiniţă!

0
349

Părinţii au o spai­mă: că nu vor găsi un loc în gră­di­ni­ţă pen­tru copi­lul lor.

E for­fo­tă mare. Părinţii cau­tă un loc în gră­di­ni­ţe pen­tru micu­ţii de 3 ani: edu­ca­toa­rea să fie sim­pa­ti­că, să fie un loc fru­mos, mân­ca­rea bună şi să aibă pro­gram pre­lun­git. Aces­tea sunt cele mai cău­ta­te locuri.

Părinţii au o spai­mă: că nu vor găsi un loc în gră­di­ni­ţă pen­tru copi­lul lor. În fie­ca­re an, inspec­to­ra­te­le şco­la­re sunt nevo­ite să înghe­su­ie pe micu­ţi pen­tru că nu sunt sufi­cien­te locuri. Cele mai cău­ta­te sunt gră­di­ni­ţe­le cu pro­gram pre­lun­git pen­tru că majo­ri­ta­tea părinţi­lor mun­cesc şi nu au pe cine să tri­mi­tă să ia copi­lul la prânz.

Pri­chin­de­ii de 3 ani vor mer­ge din toam­nă la gră­di­ni­ţă. Părinţii lor au înce­put deja să se inte­re­se­ze care ar fi cea mai potri­vi­tă sau mai aproa­pe gră­di­ni­ţă. Ofi­ci­al, înscri­e­ri­le încep mier­curi, 23 apri­lie şi durea­ză până la 30 mai. Însă, se vor putea depu­ne dosa­re şi după aceas­tă dată.

Citi­ti mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply