Campionatul Naţional de KUNG-FU începe sâmbătă, la CERNAVODĂ

0
246

Sala „Axi­o­po­lis” din Cer­n­vo­dă va fi sâm­bă­tă gaz­da Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Kung-Fu, pro­ba de “Light-Figh­ting San­da” indi­vi­du­al, orga­ni­zat de către CSA “Axi­o­po­lis-Sport” Cer­na­vo­dă. Pro­ba de “Light-Figh­ting San­da” este o pro­bă “uşoa­ră”, cu atin­ge­rea “skin tou­ch” capu­lui şi a cor­pu­lui, spor­ti­vii fiind echi­pa­ţi cu echi­pa­ment com­plet de pro­te­cţie. Este o pro­bă spec­ta­cu­loa­să, dar în ace­la­şi timp nu este peri­cu­loa­să, mai ales că la copii şi cadeţi cas­ca are ata­şat un gri­laj de pro­tec­tie.

În cadrul cam­pi­o­na­tu­lui pot par­ti­ci­pa copii IV: 6–7 ani, copii III: 8–9 ani, copii II: 10–11 ani, copii I: 12–13 ani, cadeţi 14–15 ani, juni­ori 16–17 ani, tine­ret 16–20 ani, seni­ori 18–34 ani, la femi­nin şi mas­culin. Pen­tru seni­ori se orga­ni­zea­ză şi con­curs la cate­go­ria de gre­u­ta­te „open”. Vor par­ti­ci­pa spor­tivi din clu­bu­ri­le:
CSU “Nept­un” Con­stanţa, preşe­din­te Cor­nel Panait,
CS “Marea Nea­gra” Con­stanţa, preşe­din­te Flo­rin Ior­dă­noa­ia,
CS “Noua Gene­ra­tie” Man­ga­lia, preşe­din­te Cipri­an Broas­că,
CSC Miha­il Kogal­ni­cea­nu, preşe­din­te Con­stan­tin Pari­zea,
CSA “Axi­o­po­lis Sport” Cer­na­vo­dă, preşe­din­te Mari­le­na Nico­la.

În des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă, care va avea loc sâm­bă­ta aceas­ta, de la ora 11.00, vor fi pre­zen­ta­te demon­stra­ţii de arte marţi­a­le, urma­tă de meciuri la seni­ori şi copii, care se vor desfă­şu­ra pe două supra­feţe de lup­tă.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 24.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply