Alegerile europarlamentare 2014 — Prognoza DCNews: Rezultatele fiecărui partid și ale candidaților independenți

0
363

Echi­pa DCNews a ela­bo­rat o prog­no­ză pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re 2014, din 25 mai. Esti­mă­ri­le au fost ela­bo­ra­te pe baza expe­rien­ței ana­liș­ti­lor DCNews și opi­ni­i­lor unor poli­to­logi con­sul­tați, ținând cont de rezul­ta­te­le la pre­ce­den­te­le ale­geri euro­par­la­men­ta­re, loca­le și gene­ra­le. Rezul­ta­te­le par­ti­de­lor și ale can­di­da­ți­lor inde­pen­denți dife­ră de cele ofe­ri­te în pre­zent de case­le de son­da­re a opi­ni­ei publice.

Mai mult, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply