Târgul de Turism: România a vândut peste așteptări; Grecia, destinația externă cea mai cumpărată

0
337

Ope­ra­to­ri­lor din indus­tria de turism pare a le adu­ce noroc cifra 13, data la care Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei și‑a des­chis porțile.

Foto: © RADU TUTA / AGERPRES FLUX.

După câte­va săp­tămâni mohorâ­te, zile­le înso­ri­te care înche­ie aceas­tă săp­tămâ­nă au încu­ra­jat dorin­ța de călă­to­rii a româ­ni­lor, veniți în număr „impre­sio­nant’ la TTR, cu tro­le­re, mai mici sau mai mari, cu ruc­sa­curi sau cu pungi de supermarket.

Cifre­le de start sună bine: la târg au anun­țat par­ti­ci­pa­rea 280 de com­pa­nii din 24 de țări care expun pe 16.000 de metri pătrați.

Edi­ția din acest an a Târ­gu­lui de Turism al României—TTR este foar­te ani­ma­tă: am văzut aici foar­te mul­te com­pa­nii de turism, hote­luri, aso­ci­a­ții de pro­mo­va­re turis­ti­că amba­sa­de, tot felul de enti­tăți din indus­tria turis­mu­lui, jucă­tori din indus­tria turis­mu­lui, cu ofer­te care mai de care mai îmbie­toa­re. Am văzut redu­ceri de 50%, am văzut vacan­țe gra­tu­i­te ofe­ri­te la tom­bo­lă, am văzut redu­ceri de până la 70% pen­tru pri­mii cum­pă­ră­tori de pache­te turis­ti­ce’, ara­tă Adri­an Voican, direc­tor gene­ral Bibi Tou­ring Touroperator.

La momen­tul la care Gar­da Cetă­ții Alba Caro­li­na dădea ono­rul ofi­ci­a­li­lor pre­zenți, în mul­te stan­duri pri­me­le mii de euro din vân­zări fuse­se­ră deja încasate.

Fac apel către națiu­nea româ­nă: Țară, Țară vrem turiști! Vom aștep­ta turiș­tii cu fale­za refă­cu­tă, cu pla­je lumi­na­te ca la Rio, cu spec­ta­co­le ce n‑a văzut Parisul.….veniți la vară la Mama­ia pen­tru un strop de feri­ci­re de care avem nevo­ie cu toții’, afir­mă Radu Mază­re, care a venit cos­tu­mat în ‘rege­le car­na­va­lu­lui’ și înso­țit, după cum a pre­ci­zat, de ‘cele mai fru­moa­se 20 de fete din România’.

Sta­țiu­nea Mama­ia a fost pro­mo­va­tă la Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei în sti­lul car­na­va­lu­ri­lor bra­zi­li­e­ne, pri­ma­rul Con­stan­ței, Radu Mază­re, fiind ‘rege­le car­na­va­lu­lui’ în show-ul de prezentare.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea pe agerpres.ro, dumi­ni­că, 16.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply