Constanţa: Mai puţin de jumătate dintre elevi au obţinut note peste 5 la simularea bacalaureatului

0
165

Mai puţin de jumă­ta­te din­tre ele­vii de cla­se­le a XI‑a şi a XII‑a din judeţul Con­stanţa, care au susţi­nut pro­be­le din cadrul simu­lă­rii exa­me­nu­lui de baca­la­u­re­at, au obţi­nut note pes­te 5, trans­mi­te cores­pon­den­tul MEDIAFAX.

Potri­vit Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean (ISJ) Con­stanţa, la pro­ba de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă 47,89 la sută din­tre ele­vii de cla­sa a XII‑a care au susţi­nut simu­la­rea au obţi­nut note pes­te 5, la Lim­ba mater­nă (lim­ba tur­că) — 11,11 la sută, la pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui (Mate­ma­ti­că sau Isto­rie) — 33,99 la sută, iar la pro­ba la ale­ge­re — 45,03 la sută.

Situ­a­ţia este simi­la­ră ţi în cazul ele­vi­lor de cla­sa a XI‑a. Ast­fel, la pro­ba de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă — 41,66 la sută din­tre elevi au luat note pes­te 5, la Lim­ba mater­nă — 28,57 la sută, iar la pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui (Mate­ma­ti­că sau Isto­rie) — 32,67 la sută.

Repre­zen­tanţii ISJ Con­stanţa spun că 35 de elevi — 26 de cla­sa a XII‑a şi nouă la cla­sa a XI‑a — au obţi­nut nota 10.

Com­pa­ra­tiv cu anul tre­cut, rezul­ta­te­le la simu­la­rea baca­la­u­re­a­tu­lui din 2014 sunt mai bune la Mate­ma­ti­că. Ast­fel, în 2013, doar 27 la sută din­tre ele­vii de cla­sa a XII‑a au obţi­nut note pes­te 5. În schimb, anul tre­cut, pro­mo­va­bi­li­ta­tea la Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă a fost de 61 la sută, iar la Isto­rie, de 78 la sută.

Într-un top al lice­e­lor, pe pri­me­le trei locuri se află Lice­ul “Ovi­di­us” — cu pro­mo­va­bi­li­ta­te de 97,38 la sută, Cole­gi­ul Naţio­nal “Mir­cea cel Bătrân” — 92,54 la sută, şi Lice­ul “Tra­ian” — 88,56 la sută.

La polul opus, se află Cole­gi­ul Teh­nic “Tomis” şi Cole­gi­ul Teh­nic “Vasi­le Pâr­van”, ambe­le din Con­stanţa, pre­cum şi lice­e­le din Bănea­sa, Ostrov şi Dobro­mir, unde nici­u­nul din­tre ele­vii de cla­se­le XI‑a şi a XII‑a nu a obţi­nut medii de tre­ce­re.

Citi­ti mai mult pe Mediafax.ro, 14.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele