CJ Vaslui respinge o cerere a Chevron privind explorarea gazelor de şist, din cauza unui aviz negativ

0
273

Con­si­li­ul Judeţean Vaslui a res­pins o cere­re a com­pa­niei Che­vron pen­tru ampla­sa­rea unei noi son­de de explo­ra­re a gaze­lor de şist în loca­li­ta­tea vaslu­ia­nă Urdeşti, a cin­cea până acum în judeţ, după ce pri­ma­rul comu­nei a refu­zat să eli­be­re­ze un aviz favorabil.

CJ Vaslui res­pin­ge o cere­re a Che­vron pri­vind explo­ra­rea gaze­lor de şist din cau­za unui aviz nega­tiv (Ima­gi­ne: AFP/ Medi­a­fax Foto).

Com­pa­nia Che­vron a fost blo­ca­tă de pri­ma­rul comu­nei vaslu­ie­ne Dodeşti, Vic­tor Popa, care a refu­zat să eli­be­re­ze un aviz favo­ra­bil, ast­fel că CJ Vaslui nu a putut eli­be­ra cer­ti­fi­cat de urba­nism pen­tru o supra­fa­ţă de teren deţi­nu­tă în extra­vi­la­nul loca­li­tă­ţii Urdeşti, unde ar urma să fie ampla­sa­tă a cin­cea son­dă de explo­ra­re a gaze­lor de şist din judeţul Vaslui, trans­mi­te cores­pon­den­tul MEDIAFAX.

Cites­te mai mult pe Mediafax.ro, 11.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply