Restricţii pe podul Agigea

0
289

Şofe­rii care tre­bu­ie să ajun­gă în sudul lito­ra­lu­lui tre­bu­ie să ştie că sâm­bă­tă, 22 febru­a­rie, vor fi patru ore de res­tri­cţii pe podul Agi­gea. Ast­fel, cir­cu­la­ţia maşi­ni­lor pe pod va fi opri­tă în inter­va­lul orar 9.00 — 13.00, pen­tru efec­tu­a­rea lucră­ri­lor de întă­ri­re a struc­tu­rii de rezis­tenţă a aces­tu­ia, potri­vit Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le din Româ­nia (CNADNR).

În aces­te con­di­ţii, con­du­că­to­rii auto au la dis­po­zi­ţie ruta oco­li­toa­re: A2 — nod ruti­er Med­gi­dia, DJ 381 nod ruti­er Med­gi­dia — Cio­câr­lia de Sus, DN 3 Cio­câr­lia de Sus — Coba­din, DJ 391 Coba­din — Mereni — Toprai­sar, DN 38 Toprai­sar — Agi­gea, DN 39 Agi­gea — Mangalia.

Dana ANTOHE, Cuget Liber, sam­ba­ta, 22 febr.2014.

Gra­fi­ca: mangalianews.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply