Flaminia“ a intrat la reparaţii

0
276

Nava port­con­tai­ner „Fla­mi­nia”, denu­mi­tă şi „bom­ba toxi­că“, a reve­nit în Româ­nia, ieri dimi­nea­ţă, pen­tru a fi repa­ra­tă în Şan­ti­e­rul Naval Daewoo Man­ga­lia, după ce a stat trei luni în Dane­mar­ca, pen­tru decon­ta­mi­na­re. Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Şan­ti­e­ru­lui Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI), nava „Fla­mi­nia“, decon­ta­mi­na­tă şi fără deşe­uri la bord, a fost scoa­să de către auto­ri­tă­ţi­le com­pe­ten­te ger­ma­ne şi dane­ze de sub inci­denţa Regu­la­men­tu­lui EU 1013/2006 (de pro­te­cţie a mediu­lui — n.r.) şi, în con­for­mi­ta­te cu codul mari­tim şi uzanţe­le inter­na­ţio­na­le din indus­trie pen­tru nave care urmea­ză să intre la repa­ra­ţii, agen­tul navei a făcut, în ulti­me­le zile, demer­su­ri­le pro­ce­du­ra­le pe lân­gă auto­ri­tă­ţi­le româ­ne în vede­rea intră­rii în şan­ti­e­rul naval. „Nava a intrat direct în şan­ti­er, pen­tru repa­ra­ţii”, a decla­rat şeful biro­u­lui de pre­să al DMHI, Mire­la Drăgan.

Fos­tul pre­fect al Con­stanţei, Eugen Bola, decla­ra nu cu mult timp în urmă că, din câte se pare, sume­le vehi­cu­la­te pen­tru repa­ra­rea navei se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 20 de mili­oa­ne de dolari. Port­con­tai­ne­rul ger­man „MSC Fla­mi­nia” a acos­tat în dana 38 a Por­tu­lui Con­stanţa în 17 mai 2013 şi a ple­cat câte­va luni mai târ­ziu, la 1 noiem­brie, cu dire­cţia Oden­se, în Dane­mar­ca, pen­tru a fi des­căr­cat. Nava a fost dis­tru­să parţi­al în urma unui incen­diu, în 2012, iar din­tre cele 2.900 de con­tai­ne­re exis­ten­te la bord, 150, care au fost afec­ta­te, conţi­neau sub­stanţe chi­mi­ce cla­si­fi­ca­te drept deşe­uri periculoase.

Dana ANTOHE, telegrafonline.ro/, Marti, 18 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply