După ieşirea PNL de la Guvernare, urmează Jihadul în teritoriu. Liberalii se pregătesc să fie daţi afară din instituţii

0
311

Depu­ta­tul Manea, des­pre direc­to­rii susţi­nu­ţi de par­tid: “Dacă vor fi înlo­cu­i­ţi, au unde să se întoarcă”.

Iesi­rea PNL de la Guver­na­re va însem­na declanşa­rea Jiha­du­lui în teri­to­riu. Toţi oame­nii insta­la­ţi în fun­cţii de con­du­ce­re cu susţi­ne­rea PNL vor fi raşi de PSD. Acest lucru este de aştep­tat, o con­fir­mă şi depu­ta­tul libe­ral Vic­tor Manea, dar nu numai. Aşa-zise­le con­cur­suri pen­tru ocu­pa­rea unor fun­cţii în insti­tu­ţii vor însem­na fix nimic pen­tru soci­al-demo­cra­ţi. Vor scă­pa doar oame­nii care, cum-necum, au intrat în gra­ţi­i­le lide­ri­lor par­ti­de­lor afla­te la putere.

Cei care vor fi mătu­ra­ţi din pos­turi nu vor mai avea decât şan­sa să se adre­se­ze instanţe­lor, unde vor invo­ca, în favoa­rea lor, sta­tu­tul de fun­cţio­nar public. Pe acest sta­tut se bazea­ză şi şeful Casei Judeţe­ne de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te din Con­stanţa, libe­ra­lul Dra­goş Pote­lea­nu, care s‑a ară­tat chiar deran­jat de între­ba­rea ce va face oda­tă cu imi­nen­ta schim­ba­re a for­mu­lei de Guvernare.

Citi­ti mai mult in replicaonline.ro/, mier­curi, 26.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply