Radu Stroe e doar începutul. Ce miniştri se află pe LISTA REMANIERII

0
112
Booking.com

Guver­nul va fi rema­ni­at, o serie de mini­ş­tri urmând a fi retra­şi din cau­za acti­vi­tă­ţii şter­se de la minis­te­re, din cau­za pro­ble­me­lor de ima­gi­ne sau pen­tru a li se per­mi­te să can­di­de­ze la euro­par­la­men­ta­re, au anu­nţat, pen­tru gân­dul, sur­se din PSD şi PNL.

Cea mai impor­tan­tă muta­re o pre­gă­tesc libe­ra­lii. Sur­se libe­ra­le au decla­rat pen­tru gân­dul că lide­rii PNL vor să anu­nţe o sur­pri­ză la Dele­ga­ţia Per­ma­nen­tă pro­gra­ma­tă la Sina­ia pen­tru înce­pu­tul lunii febru­a­rie: retra­ge­rea din guvern a vice­pre­mi­e­ru­lui Daniel Chi­ţo­iu şi coop­ta­rea în echi­pa guver­na­men­ta­lă a pri­ma­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Sibiu, Kla­us Iohan­nis.

Pen­tru întă­ri­rea echi­pei guver­na­men­ta­le, con­du­ce­rea PNL pre­gă­teş­te o rema­nie­re mai amplă, pe lân­gă nume­le lui Radu Stroe, care şi‑a anu­nţat demi­sia azi la soli­ci­ta­rea lui Crin Anto­ne­scu, pe lis­tă celor care ar putea să ple­ce se află şi nume­le minis­tru­lui Mun­cii, Mari­a­na Câm­pea­nu.

Şi în tabă­ra soci­al-demo­cra­ţi­lor se pre­gă­teş­te în aces­te zile rema­nie­rea de pri­mă­va­ră, pri­mul post vizat fiind cel al minis­tru­lui Dan Nica. Aces­ta urmea­ză să se afle pe lis­ta PSD pen­tru euro­par­la­men­ta­re. Şi nume­le minis­tru­lui Rova­nei Plumb a fost vehi­cu­lat pen­tru a se afla pe lis­ta soci­al-demo­cra­ţi­lor pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean, au pre­ci­zat sur­se soci­al demo­cra­te pen­tru gân­dul.

Crin Anto­ne­scu vrea un mai bun con­trol în Guvern. Che­ia e la „vice­pre­mi­e­rul” Iohan­nis

Citi­ti arti­co­lul inte­gral in gandul.info/politica/radu-stroe-e-doar-inceputul-ce-ministri-se-afla-pe-lista-remanierii-11949419

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele