TVR1 “La vârf”: Pro sau contra GAZELOR DE ŞIST în ROMÂNIA

0
251

Timp de o oră, de la 18.50, mier­curi, 4 decem­brie, Mihai Rădu­les­cu i‑a avut ca invi­ta­ţi în stu­dio pe Tom Holst, mana­ge­rul pen­tru Româ­nia al com­pa­niei Che­vron, geo­lo­gul şi acti­vis­tul anti-frac­tu­ra­re Geor­ge­ta Ione­scu şi prof. Radu Dudău, preşe­din­te­le “Ener­gy Cen­ter”, totul por­nind de la un fapt din actu­a­li­ta­tea zil­ni­că, situ­a­ţia de la Pun­geşti, Vaslui.

Totul des­pre exploa­ta­rea gaze­lor de şist în Româ­nia, şi nu numai…

Emi­siu­nea o puteţi vizio­na aici: http://www.tvrplus.ro//editie-la-varf-159711

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply