FEERIA IERNII — Festivalul grădinițelor, la Mangalia

0
191

Dumi­ni­că a avut loc la Casa de cul­tu­ră din Man­ga­lia pri­ma edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui gră­di­ni­țe­lor: “FEERIA IERNII”.

Au par­ti­ci­pat gră­di­ni­țe și școli din Man­ga­lia și din împre­ju­ri­mi. A fost o “mare” de lumi­nă și talent, copi­ii au cân­tat, au dan­sat și au ară­tat cât este de fru­mos ano­tim­pul alb și cât de înăl­ță­tor este momen­tul Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă!

Gră­di­ni­ța nr.7 Man­ga­lia a orga­ni­zat eve­ni­men­tul și a avut ca par­te­neri edu­ca­tivi: Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Casa de Cul­tu­ră și Clu­bul Arte­lor Sol­te­ris.

Trans­mi­te prof. Sica Răca­ru, direc­tor.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply