Ziua Mondială a Mediului

0
222

Păs­trăm Pămân­tul o pla­ne­tă vie? Depin­de de fie­ca­re din­tre noi, indi­fe­rent de insti­tu­ţie, sec­tor de acti­vi­ta­te, etnie sau rasă!  Tema de anul aces­ta a Zilei Mondi­a­le a Mediu­lui este „Eco­no­mia ver­de.

În con­tex­tul cri­zei eco­no­mi­ce actu­a­le, Eco­no­mia Ver­de vine ca o alter­na­ti­vă via­bi­lă pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea con­di­ţi­i­lor soci­a­le şi a ris­cu­ri­lor de mediu.

Pro­gra­mul Naţiu­ni­lor Uni­te pen­tru Mediu (UNEP) iden­ti­fi­că zece dome­nii în care fie­ca­re din­tre noi putem con­tri­bui la îmbu­nă­tă­ţi­rea cali­tă­ţii vieţii şi păs­tra­rea Pămân­tu­lui o pla­ne­tă vie pen­tru noi şi gene­ra­ţi­i­le vii­toa­re. Este vor­ba des­pre agri­cul­tu­ră, ener­gie, turism, deşe­uri, pro­du­cţie şi indus­trie, con­stru­cţii, pes­cu­i­tul, sivi­cul­tu­ra, trans­por­tu­ri­le şi apa.

Con­ti­nu­a­rea, pe RFI.ro, marti, 4 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply