CN de Kung-Fu şi Cupa „Shaolin“, la Mangalia

0
206

La Cen­trul Spor­tiv din Man­ga­lia se va desfă­şu­ra, mâi­ne, Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Kung-Fu, com­pe­ti­ţie orga­ni­za­tă de CS „Noua Gene­ra­ţie” Man­ga­lia, Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă „Cal­la­tis” Man­ga­lia şi Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Con­tact (FRAMC).

Se va con­cu­ra la pro­be­le de con­curs sunt „Tao­lu Tra­di­ţio­nal” (lup­tă ima­gi­na­ră), „Taichi Tra­di­ţio­nal”, „Erjie-Gun Fight” şi „Tuishou”. În para­lel se va orga­ni­za şi Cupa „Sha­o­lin Cal­la­tis” la pro­ba de „Light-Figh­ting San­da”. Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal este rezer­vat atât seni­o­ri­lor, cât şi juni­o­ri­lor, cadeţi­lor şi copi­i­lor. Şi-au anu­nţat par­ti­ci­pa­rea apro­xi­ma­tiv 70 de spor­tivi de la clu­bu­ri­le spor­ti­ve afi­li­a­te la FRAMC.

Din judeţul Con­stanţa vor par­ti­ci­pa: CS „Marea Nea­gră” Con­stanţa (preşe­din­te Flo­rin Ior­dă­noa­ia — 9 spor­tivi), CSU „Nept­un” Con­stanţa (preşe­din­te Cor­nel Panait — 8 spor­tivi), CS „Pan­da” Poar­ta Albă (preşe­din­te Mihai Cîju — 6 spor­tivi), CS „Noua Gene­ra­ţie” Man­ga­lia (preşe­din­te Cipri­an Broas­că — 7 spor­tivi), CS „Sha­o­lin Cal­la­tis” Man­ga­lia (preşe­din­te Cos­tel Safta — 9 spor­tivi), CS „Saku­ra” Con­stanţa (preşe­din­te Vale­riu Ari­ton — 2 spor­tivi), CSA „Axi­o­po­lis Sport” Cer­na­vo­dă (direc­tor Petre Dan — 6 spor­tivi).

CN şi Cupa „Sha­o­lin” repre­zin­tă un ultim test îna­in­tea Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de Kung-Fu. În cadrul celor două con­cur­suri vor fi mai mul­te pro­be, iar, pen­tru a‑şi spori şanse­le de cali­fi­ca­re, unii spor­tivi s‑au înscris la toa­te aces­te pro­be. Pro­be­le tra­di­ţio­na­le demon­stra­ti­ve, denu­mi­te şi „lup­tă ima­gi­na­ră”, sunt prin­tre cele mai difi­ci­le, de ace­ea şi numă­rul de spor­tivi par­ti­ci­panţi este mai mic, com­pa­rat cu pro­be­le de lup­tă spor­ti­vă.

CN este orga­ni­zat cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Local şi al Pri­mă­ri­ei din Man­ga­lia, al Aso­ci­a­ţi­ei Spor­ti­ve „Cal­la­tis” Man­ga­lia şi al Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia.

Sorin Teo­do­rea­nu, Telegrafonline.ro, vineri, 14 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply