Crin Antonescu referitor la gazele de şist: Nimeni nu pune la cale distrugerea litoralului

0
157

AGERPRES: Preşe­din­te­le PNL, Crin Anto­ne­scu, a decla­rat luni sea­ră, la Rea­li­ta­tea Tv, că pro­ble­ma exploa­tă­rii gaze­lor de şist pe lito­ra­lul Mării Negre tre­bu­ie abor­da­tă cu obiec­ti­vi­ta­te, pe bază de stu­dii teme­i­ni­ce care să rele­ve ris­cu­ri­le şi avan­ta­je­le, sub­li­ni­ind că “nimeni nu pune la cale dis­tru­ge­rea lito­ra­lu­lui”.

Anto­ne­scu a menţio­nat că, în actu­a­lul con­text eco­no­mic şi poli­tic inter­na­ţio­nal, Româ­nia nu-şi poa­te per­mi­te să cadă în niciu­na din­tre extre­me, res­pec­tiv să refu­ze să exploa­te­ze resur­se­le natu­ra­le pe con­si­de­ren­tul că tre­bu­ie să le lase moş­te­ni­re gene­ra­ţi­i­lor vii­toa­re şi nici “nu-şi poa­te bate joc de ele” şi “să le dea pe mai nimic”.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe Agerpres.ro, Marti, 14 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply