Studenţii la Drept din Bucureşti, mai buni decât cei de la Cambridge, Oxford sau Columbia Law School

0
194

O echi­pă a Facul­tă­ţii de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii din Bucu­reşti a obţi­nut locul I pen­tru cele mai bune memo­rii scri­se la con­cur­sul de pro­ce­se simu­la­te „Phi­lip C. Jes­sup”, desfă­şu­rat recent în SUA, la Washin­gton, DC. Prin aceas­tă per­for­manţă, stu­denţii români de la UB au sur­cla­sat stu­denţi la Drept de la uni­ver­si­tă­ţi de pres­ti­giu din lume, pre­cum Cam­bri­d­ge, Oxford sau Colum­bia Law School.

Stu­denţii la Drept de la UB, mai buni decât cei de la Cam­bri­d­ge, Oxford sau Colum­bia Law Scho­ol Foto: Facebook.com.

O echi­pă de stu­denţi ai Facul­tă­ţii de Drept a Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești a obţi­nut pre­mi­ul „Alo­na E. Evans”, locul I, pen­tru cele mai bune memo­rii scri­se la con­cur­sul de pro­ce­se simu­la­te „Phi­lip C. Jes­sup”, desfă­şu­rat recent în SUA, la Washin­gton, DC.

Con­cur­sul inter­na­ţio­nal de pro­ce­se simu­la­te „Phi­lip C. Jes­sup” este cea mai pres­ti­gi­oa­să com­pe­ti­ţie de drept inter­na­ţio­nal public din lume.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe economica.net, 12.04.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply