Turneu de lupte libere, la Mangalia

0
345

Clu­bul Spor­tiv Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă Muni­ci­pa­lă Cal­la­tis MG şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia orga­ni­zea­ză tur­ne­ul de cali­fi­ca­re la Cam­pi­o­na­tul naţio­nal de lup­te libe­re juni­ori, mas­culin si feminin.

Eve­ni­men­tul se va desfă­şu­ra sâm­bă­tă, 2 mar­tie şi dumi­ni­că 3 mar­tie, în sala Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis, din Man­ga­lia, înce­pând cu ora 9.00. Vor par­ti­ci­pa apro­xi­ma­tiv 350 de spor­tivi de la clu­buri de lup­te din întrea­ga ţară.

Prin­tre invi­ta­ţi se vor afla Ion Drai­ca şi Vasi­le Andrei, foşti cam­pi­oni euro­peni, mondi­ali şi olim­pici, Răzvan Pâr­că­la­bu, preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lup­te, Ele­na Frân­cu, fost direc­tor al Dire­cţi­ei judeţe­ne de Sport Con­stanţa, Emil Ione­scu, secre­tar gene­ral al Dire­cţi­ei judeţe­ne de Sport Con­stanţa, Gigi Pam­bu­ca, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei judeţe­ne de Lup­te, Con­stanţa, pre­cum şi alţi spor­tivi de elită.

MangaliaNews.ro, 01.03.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply