Investiţii pentru independenţa energetică, la Cernavodă

0
287

Aleşii locali din Cer­na­vo­dă şi-au dat accep­tul, ieri, pen­tru deru­la­rea unei inves­ti­ţii pri­va­te pe teri­to­ri­ul ora­şu­lui, pri­vind ame­na­ja­rea unui parc eoli­an de 10 MW. De ase­me­nea, con­si­li­e­rii locali au mai dat girul pen­tru con­stru­i­rea unui parc de pano­uri foto­vol­tai­ce, care va fi ridi­cat de către Pri­mă­rie cu bani europeni.

Dacă se va rea­li­za acest pro­iect, vom putea asi­gu­ra ener­gia elec­tri­că nece­sa­ră ali­men­tă­rii insti­tu­ţi­i­lor publi­ce din oraş. Însă, pen­tru a rea­li­za inves­ti­ţia avem nevo­ie de finanţa­re euro­pea­nă. Până să ajun­gem la banii Euro­pei, tre­bu­ie să întoc­mim pro­iec­tul, drept pen­tru care am cerut Con­si­li­u­lui Local alo­ca­rea bani­lor nece­sari dema­ră­rii inves­ti­ţi­ei”, a spus Ghe­or­ghe Hân­să. (T.I.)

Tele­graf, Marţi, 26 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply