Centrul de Afaceri din Mangalia, scos la vânzare prin mica publicitate

0
204

 

Preşe­dinţii a nouă came­re judeţe­ne de come­rţ din ţară au declanşat un răz­boi extrem de dur împo­tri­va lui Miha­il Vla­sov, preşe­din­te­le Came­rei de Come­rţ şi Indus­trie a Româ­ni­ei (CCIR), pe care îl acu­ză de detur­na­re de fon­duri, fra­u­dă şi jaf, cu con­se­cinţe deo­se­bit de gra­ve asu­pra Came­rei, agenţi­lor eco­no­mici şi eco­no­mi­ei naţionale.

Este vor­ba des­pre Nico­lae Băca­nu, preşe­din­te­le Came­rei de Come­rţ şi Indus­trie Arad, Ion Bră­ne­scu, preşe­din­te­le CCI Argeş, Doru Simo­vici- preşe­din­te­le CCI Bacău, Ioan Micu­la- preşe­din­te­le CCI Bihor, Ionel Gagu- preşe­din­te­le CCI Buzău, Cris­ti­an Dobre- preşe­din­te­le CCI Dolj, Aure­li­an Gogu­les­cu- CCI Pra­ho­va, Ghe­or­ghe Aldea- preşe­din­te­le CCI Sibiu şi Vale­tin Cis­ma­ru, preşe­din­te­le CCI Vâlcea.

Aceş­tia au sem­nat o scri­soa­re adre­sa­tă Preşe­dinţi­ei Româ­ni­ei, preşe­dinţi­lor Sena­tu­lui şi Came­rei Depu­ta­ţi­lor, Pri­mu­lui Minis­tru, dar şi ANAF, DNA şi DIICOT, în care sesi­zea­ză detur­nă­ri­le de fon­duri, fra­u­da­rea şi jaful făcut la Came­ra de Come­rţ şi Indus­trie a Româ­ni­ei, de un grup de Preşe­dinţi de Came­re de Come­rţ şi Indus­trie împre­u­nă cu Miha­il M. Vla­sov.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, în Repli­ca de Con­stanţa, Luni, 18 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply