”Nocturna” lui Ponta cu Băsescu şi negocierile cu UDMR declanşează REVOLTA ÎN PSD. EXCLUSIV GÂNDUL

0
264

Radu Mază­re, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu şi Mari­an Opri­şan au decla­rat pen­tru gân­dul că se opun coop­tă­rii UDMR la guver­na­re şi că o deci­zie fina­lă nu poa­te fi lua­tă fără acor­dul Comi­te­tu­lui Exe­cu­tiv. În timp ce lide­rii din teri­to­riu sunt iri­ta­ţi de ati­tu­di­nea avu­tă în ulti­ma săp­tămâ­nă de preşe­din­te­le PSD, Vic­tor Pon­ta s‑a retras pen­tru câte­va zile ală­tu­ri de Liviu Drag­nea la o par­ti­dă de vână­toa­re în judeţul Tele­or­man, susţin sur­se din PSD.

Dacă Ame­ri­ca şi Euro­pa ne bagă pe gât UDMR măcar să ştim de ce îi accep­tăm, să ni se spu­nă că de ei depind banii care vin din afa­ră. Dacă nu este aces­ta moti­vul coop­tă­rii, atunci nu vreau ca UDMR să vină la guver­na­re. În lume este vor­ba de bani, dacă nu mai pri­mim fon­duri euro­pe­ne sau alţi bani, atunci înghit să vină UDMR la guver­na­re”, a decla­rat pen­tru gân­dul pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mazăre.

Arti­co­lul inte­gral, in Gan­dul, 16.12.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply