Lansarea romanului “Zborul spre stele”, al scriitorului Virgil Stan

0
214

Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia și Clu­bul Arte­lor “Sol­te­ris”, orga­ni­zea­ză, vineri, 21 decem­brie, înce­pând cu ora 15.00, lan­sa­rea roma­nu­lui “Zbo­rul spre ste­le” sub sem­nă­tu­ra scri­i­to­ru­lui Vir­gil Stan.

La mani­fes­ta­rea cul­tu­ra­lă vor par­ti­ci­pa mem­brii Clu­bu­lui de arte, pro­fe­sori de lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă de la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din loca­li­ta­te.

În cadrul ace­lu­ia­şi eve­ni­ment, la Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia va avea loc şi expo­zi­ţia de car­te inti­tu­la­tă “Scri­i­tori din ceta­tea Cal­la­tis”. MangaliaNews.ro, Joi, 20 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply