Piete volante la Mangalia

0
327

Înce­pând de sâm­bă­tă, 6 octom­brie, la fine­le fie­că­rei săp­tămâni, în Por­tul Turis­tic, vor fi orga­ni­za­te pieţe agroa­li­men­ta­re, în care îşi vor expu­ne mar­fa numai pro­du­că­to­rii „cu pata­la­ma“, adi­că ace­ia care pro­duc, în gos­po­dă­ri­i­le pro­prii, legu­me­le şi fruc­te­le. Vor comer­ci­a­li­za legu­me, fruc­te şi pro­du­se api­co­le agri­cul­tori din Man­ga­lia şi din comu­ne­le limitrofe.

Ini­ţi­a­ti­va apa­rţi­ne pri­mă­ri­ei Man­ga­lia şi urmea­ză exem­plul pieţe­lor volan­te din Cluj sau Bucu­reşti. „Se doreş­te, ast­fel, cre­a­rea unei con­cu­renţe ade­vă­ra­te între pro­du­că­to­rii din Man­ga­lia, incu­ra­ja­rea ade­va­ra­ti­lor cul­ti­va­tori şi scă­de­rea preţu­ri­lor din pieţe­le ora­şu­lui, recu­nos­cu­te ca une­le din­tre cele mai scum­pe din ţară“, ne‑a decla­rat pur­tă­to­rul de cuvânt al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, Doru Colgiu.

Edi­tia de Sud, 5 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply