Hunedoara: Cinci mii de oameni, prezenţi la manifestările de la Ţebea

0
242

După cum anu­nţă Ager­pres, aproa­pe cinci mii de oameni au par­ti­ci­pat dumi­ni­că la Ser­bă­ri­le Naţio­na­le de la Ţebea, dedi­ca­te memo­ri­ei lui Avram Ian­cu, de la a cărui moar­te se împli­nesc 140 de ani, pe 10 septembrie.

La eve­ni­ment au fost pre­zenţi minis­trul Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor, Mir­cea Duşa, minis­trul Edu­ca­ţi­ei, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu şi minis­trul Mun­cii, Mari­a­na Câm­pea­nu, lideri sau repre­zen­tanţi ai par­ti­de­lor poli­ti­ce, par­la­men­tari, pre­fe­cţi şi preşe­dinţi de con­si­lii judeţene.

Arti­co­lul inte­gral, pe AGERPRES, 9 sept.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply