Mangalia: Postul Media TV îşi încetează emisia

0
218

Potri­vit pagi­nii ofi­ci­a­le de Face­bo­ok, Media TV îşi înce­tea­ză emi­sia. Prin inter­me­di­ul unui scurt anu­nţ, repre­zen­tanţii pos­tu­lui susţin că „din cau­za întâr­zi­e­ri­lor repe­ta­te a sala­ri­i­lor lucră­to­ri­lor din cadrul Media TV Man­ga­lia, pos­tul local de tele­vi­ziu­ne nu va mai emi­te nici o emisiune/jurnal/informaţie. Ne cerem scu­ze pen­tru incon­ve­nienţe. Lucră­to­rii Media TV Man­ga­lia mul­tu­mesc tutu­ror teles­pec­ta­to­ri­lor care ne-au urmă­rit!“.  

Sur­sa: Ziua de Con­stan­ta, Dumi­ni­ca, 26 august 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply