FENOMEN NEOBISNUIT LA CERNAVODA (VIDEO)

0
397

Pe Autos­tra­da Soa­re­lui (A2), în drep­tul ora­şu­lui Cer­na­vo­dă, se mani­fes­tă un feno­men inex­pli­ca­bil: auto­tu­ris­mul, cu moto­rul com­plet oprit, într‑o porţiu­ne de deal, acce­le­rea­ză sin­gur, îna­in­tând pe o dis­tanţă de apro­xi­ma­tiv 50 m. 

În mate­ri­a­lul video se poa­te obser­va cum şofe­rul maşi­nii opreş­te com­plet moto­rul, nu atin­ge în niciun fel acce­le­ra­ţia, iar auto­tu­ris­mul por­neş­te sin­gur de pe loc. La un moment dat,  maşi­na chiar îşi măreş­te puţin vite­za, mer­gănd sin­gu­ră timp de apro­xi­ma­tiv un minut, la deal.

Sur­sa: Jur­na­lul Naţio­nal, 5 august 2012.

Mai mul­te, aici: http://omgnews.ro/exclusiv-fenomen-neobisnuit-la-cernavoda-video/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply