Ce spune Cristian Radu despre organizarea unui festival la Mangalia

0
192

Pri­mă­ria Man­ga­lia intenţio­nea­ză să orga­ni­ze­ze un fes­ti­val de muzi­că în sudul lito­ra­lu­lui, însă, spu­ne pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, în măsu­ra spon­so­ri­ză­ri­lor.

Per­so­nal, vreau să orga­ni­zăm acest fes­ti­val, dar, în pre­zent, Pri­mă­ria nu îşi mai per­mi­te să alo­ce sute de mii de euro din buge­tul local pen­tru un ase­me­nea pro­iect, în con­di­ţi­i­le în care oame­nii nu au apă cal­dă. De ace­ea, acum cău­tăm spon­sori pen­tru a orga­ni­za Fes­ti­va­lul Cal­la­tis unde­va la sfârşi­tul lunii august. Pri­mă­ria va avea o con­tri­bu­ţie sim­bo­li­că de 1 leu”, a spus edi­lul Man­ga­li­ei.

Repli­ca, 6 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply