Votul la referendumul din 29 iulie începe la ora 08.00. Vezi detaliile

0
212

Sâm­bă­tă, Exe­cu­ti­vul s‑a întru­nit într‑o sedin­ță extra­or­di­na­ră pen­tru a dis­cu­ta  deta­li­i­le refe­ri­toa­re la orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui de pe 29 iulie. În tabă­ra PDL se fac deja pla­nu­ri­le pen­tru cam­pa­nie. Preşe­din­te­le a anu­nţat că, dacă va pier­de la refe­ren­dum, are opţiu­nea de a se întoar­ce la vechea sa dra­gos­te, marea.

Sâm­bă­tă dimi­nea­ţa, Guver­nul a sta­bi­lit, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, ulti­me­le deta­lii lega­te de orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui din 29 iulie. 

Citi­ţi arti­co­lul com­plet, pe dcnews.ro , sâm­bă­tă, 7 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply