Victor Ponta: Vom organiza referendumul luand in calcul decizia CCR potrivit careia referendumul va fi considerat valid daca jumatate din populatie voteaza

0
170

Guver­nul a luat nota si va res­pec­ta toa­te deci­zi­i­le CCR si guver­nul va orga­ni­za refe­ren­du­mul in mod obiec­tiv si legal, luand in cal­cul deci­zia CCR c[ refe­ren­du­mul va fi con­si­de­rat valid daca juma­ta­te din popu­la­tia Roma­niei isi va expri­ma votul pe 29 iulie”, a spus Vic­tor Pon­ta, la Bru­xe­l­les, intr‑o con­fe­rin­ta comu­na de pre­sa ala­turi de pre­se­din­te­le Par­la­men­tu­lui Euro­pean, Mar­tin Schulz.

Vic­tor Pon­ta a sub­li­ni­at ca Guver­nul va orga­ni­za refe­ren­du­mul in acord cu legea si cu deci­zia CCR: “Guver­nul nu poa­te schim­ba legea, ci doar par­la­men­tul si de ace­ea am tri­mis o scri­soa­re pre­se­din­ti­lor came­re­lor sa‑i che­me pe par­la­men­tari din vacan­ta si sa armo­ni­ze­ze legea in raport cu pozi­tia CCR”.

In opi­nia mea, refe­ren­du­mul tre­bu­ie sa res­pec­te deci­zia CCR”, a ada­u­gat Pon­ta, care a pre­ci­zat ca i‑a ofe­rit si “garan­tii” lui Mar­tin Schultz, care l‑a intre­bat ce se va intam­pla daca par­la­men­tul nu va deci­de pana la data refe­ren­du­mu­lui.

Citi­ti arti­co­lul com­plet pe hotnews.ro, 11.07.2012. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply