Ponta: Taxa TVR ar trebui eliminată pentru abonaţii companiilor de cablu

0
221

Taxa afe­ren­tă ser­vi­ci­u­lui public de tele­vi­ziu­ne ar tre­bui eli­mi­na­tă pen­tru abo­na­ţii com­pa­ni­i­lor de cablu, iar TVR să regle­ze pla­ta even­tu­al prin dis­cu­ţii cu repre­zen­tanţii aces­tor com­pa­nii, afir­mă pre­mi­e­rul Vic­tor Ponta.

 

Cu taxa TV, eu în con­ti­nu­a­re susţin că acea taxă ar tre­bui eli­mi­na­tă pen­tru cei care au cablu, pen­tru că ori­cum plă­teşti taxa de cablu, şi even­tu­al TVR poa­te să ia de la cei de la cablu, dacă este cazul”, a spus Pon­ta la RTV.

El a ară­tat că teles­pec­ta­to­rii TVR plă­tesc prac­tic două taxe, dacă sunt abo­na­ţi şi la o com­pa­nie de cablu.

mediafax.ro, 11 iulie 2012 (Ima­gi­ne: Cristi Movila/Mediafax Foto).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply