Foleanu protestează. Nu a fost validat consilier din cauza poveştii cu ANI

0
142
Foleanu protestează. Nu a fost validat consilier din cauza poveştii cu ANI

Comi­sia de Vali­da­re a nou­lui Con­si­liu Local Man­ga­lia a con­sta­tat că înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le lega­le doar 18 con­si­li­eri de la Man­ga­lia, în timp ce Paul Folea­nu a fost res­pins. Aces­ta nu a tre­cut de Comi­sia de Vali­da­re din cau­za poveş­tii cu ANI.

Folea­nu a decis să pro­tes­te­ze. Folea­nu spu­ne că are docu­men­te să ara­te comi­si­ei că e un abuz ceea ce se întâm­plă.

Repli­ca, 2 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply