Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Mangalia

0
220

Comi­sia de Urba­nism şi Ame­na­ja­re Teri­to­ri­a­lă

Sorin Andrei
Vasi­le Ior­ga
Leo­nard Tăna­se
Ghe­or­ghe Mazâ­lu
Marin Cio­câia

Comi­sia Eco­no­mi­că şi de Fon­duri Struc­tu­ra­le Euro­pe­ne

Lini­ca Stan
Vasi­le Olan
Cris­ti­an Dră­gan
Ion Min­că
Bogdan Maga­nu

Comi­sia Soci­a­lă şi de Sănă­ta­te

Lau­ra Câr­lan
Levent Beghim
Bogdan Maga­nu
Cris­ti­an Dră­gan
Mari­an Guţă

Comi­sia Juri­di­că

Levent Beghim
Sorin Andrei
Ghe­or­ghe Mazâ­lu
Ion Pet­cu
Dan Mol­do­van

Comi­sia de Indus­trie, Turism şi Învă­ţamânt

Lucian Popes­cu
Ion Pet­cu
Ghiul­gi­ean Mem­bu­lat
Leo­nard Tăna­se
Şte­fan Bociog.

Sur­sa: Man­ga­lia — Tri­bu­na par­ti­de­lor poli­ti­ce, 4 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply