Caravana TIFF face escale la Constanţa şi Mangalia (20–22 iulie)

0
222

Între 13 şi 15 iulie, se opreş­te în Con­stanţa Cara­va­na fil­me­lor TIFF / Ope­ra­tion Kino. Cara­va­na va debu­ta pe esplan­a­da City Park Mall, cu fil­me­le „Gianni şi feme­i­le / Gianni e le don­ne” (13 iulie), „Cum­plit de feri­ci­tă / Happy happy” (14 iulie) şi „Visul lui Adal­bert” (15 iulie), urmând ca, pen­tru wee­kend-ul urmă­tor, să se mute la Man­ga­lia, pe fale­ză. De pe 20 până pe 22 iulie, vor fi pro­iec­ta­te „Tatăl Fan­to­mă”, „Marea noas­tră dis­pe­ra­re / Our grand des­pair” şi „O zi din via­ţă / Life in a day”.

Come­dia „Cum­plit de feri­ci­tă”, în regia lui Anne Sewit­sky, a obţi­nut Mare­le Pre­miu Sun­dan­ce 2011, iar „Marea noas­tră dis­pe­ra­re” este o pro­du­cţie tur­ceas­că nomi­na­li­za­tă la Ursul de Aur — Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Film Ber­lin 2011. Come­dia ita­li­a­nă „Gianni şi feme­i­le” e sem­na­tă de Gianni di Gre­go­rio, iar Kit­ty Cepra­ga face un rol extrem de pro­vo­ca­tor. Come­dia nea­gră „Visul lui Adal­bert” este sem­na­tă de Gabriel Achim, iar în „Tatăl Fan­to­mă”, regia lui Lucian Geor­ges­cu, îl putem vedea Mar­cel Iureş într-un rol deo­po­tri­vă impre­sio­nant şi ine­dit, după cum ne pro­mit orga­ni­za­to­rii.

Aceas­ta este a 4‑a edi­ţie a cara­va­nei orga­ni­za­tă de Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­mo­va­rea Fil­mu­lui Româ­nesc şi se va desfă­şu­ra în inter­va­lul 13 iulie — 6 sep­tem­brie, în nouă des­ti­na­ţii: Con­stanţa (13–15 iulie), Man­ga­lia (20–22 iulie), Sibiu (27–29 iulie), Cluj (3–5 august), Iaşi (10–12 august), Bra­şov (24–26 august), Bis­tri­ţa (28–30 august), Ora­dea (31 august‑2 sep­tem­brie), Timi­şoa­ra (4–6 sep­tem­brie).

Pro­ie­cţi­i­le se desfă­şoa­ră în aer liber, iar acce­sul este gra­tu­it.

Pau­la TUDOR, Cuget Liber, Vineri, 13 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply