7 sesizări oficiale primite la BEJ cu incidente la vot

0
167

Pana la aceas­tă ora (12,00), la sedi­ul Biro­u­lui Elec­to­ral Judeţean nu s‑au înre­gis­trat decât şap­te sesi­zări cu inci­den­te în pro­ce­sul de vota­re înre­gis­tra­te în judeţ. Ştam­pi­la de la Nico­lae Bal­ces­cu a fost recu­pe­ra­tă de la domi­ci­li­ul lui Dumi­tru Bur­la­cu, bar­ba­tul s‑a ales cu dosar penal.

Un bar­bat din Man­ga­lia a fost suprins cu un număr de patru bule­ti­ne de vot în plus in len­je­ria inti­ma, intr‑o sec­tie de vot din Man­ga­lia.

În sec­ti­i­le de vota­re din Sace­le si Valu lui Tra­ian a fost sesi­zat fap­tul ca in cabi­na de vot intrau cate doua per­soa­ne, situ­a­tia s‑a regle­men­tat. Vota­rea a fost sus­pen­da­ta in pri­me­le ore ale dimi­ne­tii tem­po­rar in Adam­cli­si, Năvo­dari şi Man­ga­lia. La Poar­ta Albă, 700 de ale­gă­tori sunt obli­ga­ta o dis­tan­ta foar­te mare pen­tru a vota din cau­za aron­da­rii rea­li­za­ta de Ser­vi­ci­ul de Evi­den­ta a Popu­la­tie. O plan­ge­re pena­lă a fost for­mu­la­tă pe nume­le unui can­di­dat din Năvo­dari pen­tru ten­ta­ti­vă de mită. Mai mul­te per­soa­ne sunt cer­ce­ta­te după ce şi-au foto­gra­fi­at bule­ti­nul de vot.

Loc­ti­i­to­rul BEJ, Adri­an Oprea a mai anu­nţat ca 10,81% ale­ga­tori au votat la nive­lul jude­tu­lui Con­stan­ta pana la ora 10.00. La rân­dul său, pur­tă­to­rul de cuvânt al Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean, Car­men Şer­bă­ne­scu, patru per­soa­ne din Ovi­diu sunt audi­a­te la Poli­ţia din loca­li­ta­te sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de dare de mită. Vom reve­ni.

ziu­a­con­stan­ta, 10 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply