Zece candidaţi pentru funcţia de primar la Mangalia

0
232

Pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac îşi doreş­te un nou man­dat în frun­tea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

În cur­sa elec­to­ra­lă pen­tru câş­ti­ga­rea fun­cţi­ei de pri­mar în Man­ga­lia s‑au înscris nici mai mult, nici mai puţin decât zece can­di­da­ţi. Cinci sunt susţi­nu­ţi de diver­se for­ma­ţiuni poli­ti­ce, iar res­tul can­di­dea­ză ca inde­pen­denţi dar sunt susţi­nu­ţi de dive­rşi oameni poli­tici din Man­ga­lia.

Din par­tea Par­ti­du­lui Eco­lo­gist Român can­di­dea­ză Vasi­le Mol­do­va­nu, PDL îl susţi­ne pe Zan­fir Ior­guş, PRM l‑a pro­pul­sat în cur­sa elec­to­ra­lă pe Adri­an Câr­les­cu şi din par­tea Par­ti­du­lui Ver­de can­di­dea­ză Mari­an Dor­ner.

Ca inde­pen­denţi s‑au mai înscris în cur­sa elec­to­ra­lă Cris­ti­an Radu, Mari­os Cotleţ, Ion Nicu­les­cu, Marin Oprea şi Teo­dor Mun­tea­nu.

Ulti­mul înscris la Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie din Man­ga­lia a fost actu­a­lul pri­mar în fun­cţie, Cla­u­diu Tusac. El este susţi­nut de PSD pen­tru obţi­ne­rea unui nou man­dat în frun­tea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le. La depu­ne­rea can­di­da­tu­rii, asea­ră, pri­ma­rul a fost însoţit de 200 de susţi­nă­tori ai par­ti­du­lui. Tusac a decla­rat că îşi doreş­te să obţi­nă un nou man­dat în frun­tea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia pen­tru că vrea să con­ti­nue pro­iec­te­le înce­pu­te pen­tru cetă­ţe­nii muni­ci­pi­u­lui.

Mai mult decât atât, el spu­ne că nu a fost lăsat să facă ce şi‑a pro­pus din cau­za pre­fec­tu­lui care l‑a demis „ile­gal” şi „abu­ziv”. „Româ­nia o să fie con­du­să de un guvern PSD, va avea un preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa din par­tea PSD, un pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa din par­tea PSD şi îmi doresc ca şi Man­ga­lia să aibă un pri­mar PSD”, a decla­rat pri­ma­rul în fun­cţie şi can­di­da­tul PSD pen­tru obţi­nea unui nou man­dat în frun­tea Man­ga­li­ei. Tot­o­da­tă, din par­tea PSD a fost depu­să lis­ta cu can­di­da­tu­ri­le de con­si­li­eri locali pro­pu­şi de fili­a­la de la Man­ga­lia.

Mier­curi, 02 Mai 2012, Miha­e­la DRAGOMIR, tele­gra­fo­n­li­ne. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply