Încă un afacerist de soi, învinuit în dosarul Callatis Therm SA

0
234

Cer­ce­tări extin­se pen­tru fri­gul din case­le man­ga­li­oţi­lor.

Caz dema­rat în trom­bă la jumă­ta­tea lunii febru­a­rie, pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le în dosa­rul în care Adri­an Niki­tas Simion, şeful de la SC Cal­la­tis Therm SA, este acu­zat că şi-ar fi desfă­şu­rat atri­bu­ţi­i­le de ser­vi­ciu în mod defec­tu­os, în deru­la­rea con­trac­tu­lui de con­ce­siu­ne a ser­vi­ci­u­lui public de ali­men­ta­re cu ener­gie ter­mi­că cen­tra­li­za­tă a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în peri­oa­da sezo­nu­lui rece 2011- 2012.

Potri­vit unor sur­se apro­pi­a­te anche­tei, pro­cu­ro­rii au mai dis­pus extin­de­rea cer­ce­tă­ri­lor pen­tru încă o per­soa­nă, care pare să fie un afa­ce­rist local. Ace­lea­şi voci mai susţin că exper­ti­za finan­ci­ar-con­ta­bi­lă este în pli­nă desfă­şu­ra­re.

Arti­co­lul com­plet, in Ziua de Con­stan­ta, 5 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply