Ediţia de Sud”: Viorel Chiurtu înlocuit de la conducerea Casei de Cultură Mangalia

0
408

Ieri, direc­to­rul Casei de Cul­tu­ra Man­ga­lia, Vio­rel Chiur­tu s‑a tre­zit cu o Hotă­râre de Con­si­liu apro­ba­tă, în sedin­ta de vine­rea tre­cu­tă, în care i se adu­cea la cunoș­tin­tă fap­tul că nu mai con­du­ce insti­tu­ția sus amin­ti­ta. Vio­rel Chiur­tu nici nu apu­cat sa se aco­mo­de­ze cu ide­ea inlo­cu­i­rii din func­tie ca a mai avut de infrun­tat un soc. S‑a tre­zit cu vizi­ta direc­to­ru­lui Ser­vi­ci­u­lui Soci­al, Mihai Amu­ră­ri­tei care dorea sa‑i fie pre­da­te toa­te docu­men­te­le ofi­ci­a­le, pre­cum si stam­pi­la Casei de Cul­tu­ra.

Fos­tul direc­tor a refu­zat sa pre­dea vre­un act și s‑a adre­sat avocatului.Mai mult, cir­cu­la zvo­nul, ras­pân­dit de catre unii con­si­li­eri locali pre­zen­ti la intal­ni­rea de vineri, potri­vit caru­ia hota­ra­rea de schim­ba­re din func­tie a lui Vio­rel Chiur­tu s‑ar fi apro­bat cu votul a doar 9 con­si­li­eri. Din cate se vor­bes­te pe la col­turi, con­si­li­e­rul local Bogdan Filip ar refu­zat sa vote­ze aceas­ta hota­ra­re, motiv pen­tru care ar fi para­sit sala ina­in­te de vota­rea demi­te­rii direc­to­ru­lui insti­tu­ti­ei de cul­tu­ra.

Daca lucru­ri­le stau asa in rea­li­ta­te, este misiu­nea pre­fec­tu­lui inte­ri­mar de a veri­fi­ca si, even­tu­al, ata­ca in con­ten­cios admi­nis­tra­tiv hota­ra­rea de inlo­cu­i­re a lui Vio­rel Chiur­tu de la con­du­ce­rea Casei de Cul­tu­ra, pe motiv de lisa de cvo­rum ori necon­vo­ca­re a tutu­ror celor 19 ale­si locali. Curi­os este si rolul pri­mit de Mihai Amu­ra­ri­tei si anu­me ace­la de pre­lu­a­re a fra­ie­lor Casei de Cul­tu­ra, mai cu sea­ma ca aces­ta deti­ne si func­tia de direc­tor al Ser­vi­ci­u­lui Soci­al…

Edi­tia de Sud, Vineri, 4 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply