Sondaj ZIUA de Constanţa: Independentul Cristian Radu conduce în cursa pentru Primăria Mangalia

0
189

Coti­dia­nul ZIUA de Con­stanţa a dema­rat, pe 1 apri­lie, un son­daj de opi­nie refe­ri­tor la can­di­da­ţii înscri­şi în cur­sa pen­tru Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Între­ba­rea son­da­ju­lui a fost „Dacă mâi­ne ar fi ale­geri pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia pe care din­tre urmă­to­rii can­di­da­ţi l‑aţi vota?”. Vari­an­te­le de răs­puns ale son­da­ju­lui de opi­nie au fost Cris­ti­an Radu — inde­pen­dent, Zan­fir Ior­guş — PDL şi Mihai Cla­u­diu Tusac — PSD.

Con­form rezul­ta­te­lor son­da­ju­lui ZIUA de Con­stanţa, 51% din­tre repon­denţi l‑ar vota, pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, pe inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu. Al doi­lea în son­daj este demo­crat-libe­ra­lul Zan­fir Ior­guş, care a obţi­nut un pro­cent de 31%. Cel de-al tre­i­lea cotat în son­daj este actu­a­lul edil-şef al admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le din sudul lito­ra­lu­lui, soci­al-demo­cra­tul Cla­u­diu Tusac, cu 18%. La acest son­daj de opi­nie au răs­puns 1.369 de per­soa­ne. El s‑a deru­lat în peri­oa­da 1 — 10 apri­lie.

Ziua de Con­stan­ta, 11 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply