S‑au stabilit preşedinţii şi locţiitorii pentru circumscripţiile electorale din judeţul Constanţa

0
273

Pre­gă­ti­ri­le pen­tru ale­ge­ri­le elec­to­ra­le, care vor avea loc în data de 10 iunie, sunt în toi. Cum nu este timp de pier­dut, iată că s‑au sta­bi­lit lis­te­le cu preşe­dinţii şi locţi­i­to­rii cir­cum­scri­pţi­i­lor elec­to­ra­le din judeţul Con­stanţa. Potri­vit lui Ena­che Buşu, direc­to­rul Dire­cţi­ei Judeţe­ne de Sta­tis­ti­că Con­stanţa, cei 70 de preşe­dinţi au fost instrui­ţi, luni, în inter­va­lul orar 13.00 — 16.00, în cadrul Pre­fec­tu­rii.

Vom avea de lucru, tre­bu­ie să fim foar­te atenţi. Cei 70 de preşe­dinţi au avut par­te de o instru­i­re teme­i­ni­că, bine­înţe­les că au fost pre­zenţi şi locţi­i­to­rii, sau măcar o par­te din ei, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Ena­che Buşu. Aşa­dar, pen­tru cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă judeţea­nă nr. 14, cu sedi­ul la Insti­tu­ţia Pre­fec­tu­lui, bule­var­dul Tomis nr.51, locţi­i­tor va fi Adri­an Oprea iar preşe­din­te Car­men Tăna­se. În ceea ce pri­veş­te cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.1, cu sedi­ul la Pri­mă­ria Con­stanţa, preşe­din­te va fi Ele­na Mir­cioi, iar locţi­i­tor Iri­na Aure­lia Grej­dea­nu.

La Man­ga­lia, preşe­din­te va fi Cris­ti­an David Anton, locţi­i­tor Danie­la Lili­a­na Lazăr, iar la Med­gi­dia, preşe­din­te va fi Danie­la Iusuf, iar locţi­i­tor, Ali­na Mari­na Lefter. În Bănea­sa, locţi­i­tor este Niculi­na Anas­ta­so­pol, preşe­din­te: Luci­ca Nico­lae. În Cer­na­vo­dă, la cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.5, preşe­din­te şi locţi­i­tor vor fi: Simion Lenu­ţa şi Dro­bo­tă Mădă­li­na. Cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.6 Efo­rie: Gai­dar­giu Miha­e­la Eca­te­ri­na şi Pan­ta­zes­cu Ele­na Andre­ea.

Cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.7 Hârşo­va: Domin­te Miha­e­la şi Radu San­da. Cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.8 Mur­fa­tlar: Rîm­bu Lili­a­na şi Ciu­buc Iuli­a­na. Cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.9 Năvo­dari: Tîrşo­a­gă Viori­ca şi Cio­can Geor­gi­a­na-Sori­na, cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.10 Negru Vodă: Banerd Ele­na şi Rîpan Ele­na Miha­e­la. Cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.11 Ovi­diu: Tro­fim Nanian şi Petres­cu Lau­ra Ele­na. Cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă nr.12 Techir­ghi­ol: Papu Vio­rel şi Mitrea Mihai. În ace­la­şi mod au fost sta­bi­li­te şi preşe­dinţii şi locţi­i­to­rii cir­cum­scri­pţi­i­lor elec­to­ra­le din res­tul de 58 de loca­li­tă­ţi con­stă­nţe­ne.

Lili­a­na CHIRU, Repli­ca de Con­stan­ta, 24.04.2012.

http://www.replicaonline.ro/s‑au-stabilit-presedintii-si-loctiitorii-pentru-circumscriptiile-electorale-61862/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply