Iorguş: Voi face interpelare la Ministerul Culturii, să văd cum a fost posibilă descărcarea arheologică pentru a se construi la Muzeul Callatis

0
140

Depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş spu­ne că ceea ce se con­stru­ieş­te pe spa­ţi­ul ver­de din faţa Muze­u­lui Cal­la­tis Man­ga­lia este una din­tre şme­che­ri­i­le lui Cla­u­diu Tusac, care orga­ni­zea­ză lici­ta­ţii tru­ca­re, cu uşi­le închi­se, prin care dă tere­nuri pri­e­te­ni­lor lui, care să îi vote­ze toa­te pros­ti­i­le din buge­tul local. Am să fac o inter­pe­la­re la Minis­te­rul Cul­tu­rii, să văd cum a fost posi­bi­lă des­căr­ca­rea arhe­o­lo­gi­că pen­tru a se con­strui la Muze­ul Cal­la­tis.

Amin­tim că ulti­mul expo­nat al Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia nu este cine ştie ce arte­fact antic, ci o exten­sie a crâş­mei deţi­nu­te de con­si­li­e­rul PSD, Daniel Slă­ves­cu. Aces­ta a înce­put deja lucră­ri­le, tur­nând ciment pe fos­tul spa­ţiu ver­de din faţa muze­u­lui, bene­fi­ci­ind ast­fel de o hotă­râre de con­si­liu local de anul tre­cut, prin care s‑a tre­cut res­pec­ti­vul spa­ţiu din dome­ni­ul public, în cel pri­vat şi în cele din urmă în folo­sinţa con­si­li­e­ru­lui.

replicaonline.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele