În sondajul PSD, Tusac are 27%, Iorguş e în picaj, Radu e văzut bine

  0
  219

  PSD este aproa­pe să înche­ie soco­te­li­le unui son­daj coman­dat la Man­ga­lia, pen­tru a deci­de soar­ta actu­a­lu­lui pri­mar Cla­u­diu Tusac. Facem pre­ci­zarea că, potri­vit pro­to­co­lu­lui USL, pri­ma­rii în fun­cţie au întâi­e­ta­te la can­di­da­turi, însă în sudul lito­ra­lu­lui lucru­ri­le sunt mai deli­ca­te: şi-au anu­nţat intenţia de a can­di­da mai mul­te per­soa­ne, între care şi fos­tul pri­mar Zan­fir Ior­guş (PDL), dar şi şeful sus­pen­dat al Găr­zii Finan­ci­a­re, Cris­ti­an Radu (inde­pen­dent) — iar lis­ta nu se înche­ie aici -, în timp ce Cla­u­diu Tusac (PSD) nu se mai bucu­ră de o aşa mare încre­de­re din par­tea populaţiei.

  Date­le son­da­ju­lui la care facem refe­ri­re nu sunt cele fina­le şi cu sigu­ranţă vor mai exis­ta şi alte son­da­je, însă iată ce a reieşit până acum: Cla­u­diu Tusac este pre­fe­rat pen­tru fun­cţia de pri­mar de cir­ca 28% din­tre cei ches­tio­na­ţi, Zan­fir Ior­guş — 14%, Cris­ti­an Radu — 6%. Date­le au fost fur­ni­za­te de către pese­di­şti, care au făcut menţiu­nea, cu îngri­jo­ra­re: Cris­ti­an Radu este văzut nespe­rat de bine, ar putea face o figu­ră-sur­pri­ză în aces­te alegeri.

  Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 17 mar 2012.

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply