Alegeri locale 10 iunie 2012: Vezi cand incepe campania electorala

0
227

Guver­nul a decis, marti, ca ale­ge­ri­le loca­le sa aiba loc la data de 10 iunie 2012, pen­tru orga­ni­za­rea aces­to­ra fiind alo­cati cu o tre­i­me mai multi bani decat in 2008, trans­mi­te Medi­a­fax.

Pen­tru ale­ge­ri­le din 10 iunie, cam­pa­nia elec­to­ra­la a vii­to­ri­lor pri­mari si con­si­li­eri locali va ince­pe pe 11 mai si se va inche­ia pe 9 iunie.

In sedin­ta de marti a Guver­nu­lui s‑a decis, prin hota­ra­re, alo­ca­rea sumei de apro­xi­ma­tiv 100 mili­oa­ne de lei pen­tru orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor loca­le din data de 10 iunie, cu o tre­i­me mai mult decat la scru­ti­nul din urma cu patru ani. In cele doua tururi de scru­tin din 2008, Guver­nul a alo­cat suma de 66 mili­oa­ne lei.

Rea­min­tim ca Guver­nul si‑a anga­jat ras­pun­de­rea in Par­la­ment, la sfar­si­tul lui 2011, pen­tru coma­sa­rea ale­ge­ri­lor loca­le cu cele par­la­men­ta­re, insa situ­a­tia s‑a schim­bat dupa ce Cur­tea Con­sti­tu­tio­na­la a decis, in ianu­a­rie, ca orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor coma­sa­te deter­mi­na incal­ca­rea drep­tu­lui de a fi ales.

Ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re vor avea loc cel mai pro­ba­bil la sfar­si­tul lunii noiem­brie 2012, iar cele pre­zi­den­ti­a­le in 2014.

13.03.2012, Cris­ti­a­na Petra­riu, Mondo News.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply