Prefectul: “Poate să-şi facă jocurile. Se poate duce în primărie”

0
240

Tusac a câştigat procesul cu Palaz: este din nou primar

Tri­bu­na­lul Buzău s‑a pro­nu­nţat, ieri, în dosa­re­le fos­tu­lui pri­mar Cla­u­diu Tusac, prin care a con­tes­tat ordi­nul pre­fec­tu­lui Cla­u­diu Palaz, de revo­ca­re a sa din fun­cţie. Tusac a câş­ti­gat pro­ce­sul cu Palaz, care îl eli­be­ra­se din fun­cţie pe motiv de incom­pa­ti­bi­li­ta­te. Deci­zia este exe­c­u­to­rie, nu şi ire­vo­ca­bi­lă, pre­fec­tul Palaz anu­nţând, tot în cur­sul zilei de ieri, că va face recurs.

Între timp însă, Tusac se poa­te întoar­ce în Pri­mă­ria Man­ga­lia, pe fun­cţia de pri­mar. Poa­te să-şi facă jocu­ri­le. Se poa­te duce în pri­mă­rie”, a comen­tat, pe aceas­tă temă, şi pre­fec­tul Palaz. Refe­ri­tor la eve­ni­men­te­le din ulti­me­le zile, când au fost con­vo­ca­te două şedinţe de înda­tă pen­tru ale­ge­rea pe pos­tul de vice­pri­mar al lui Lucian Vişa, Cla­u­diu Palaz a spus: “Sunt con­vins că cetă­ţe­nii vor san­cţio­na ce s‑a întâm­plat până acum. Con­si­li­e­rii pot ale­ge pe cine vor ei, e drep­tul lor. Până acum însă nu au ajuns la mapa mea hotă­râri­le con­si­li­e­ri­lor pri­vind vice­pri­ma­rul”, a con­chis Palaz.

Ale­xan­dra ANTON,

Repli­ca, Pri­ma pagi­nă Poli­ti­că 24 feb 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply