Solemni pe valuri, albatroșii… Teatrul Marinei, Marin Hudițeanu, „Albatrosul” – articol semnat de comandor (r) dr. Marian Moşneagu

0
323

În urmă cu șapte decenii, la 13 iulie 1951, s-a înființat la Constanța Teatrul Marinei, echipă artistică formată din 37 de funcționari civili şi şase sergenți reangajați. În cadrul acestei formații au activat artişti talentați, care mai târziu vor cunoaşte deplina consacrare, precum Aurel ManolacheIlona MoțicaIon Pietraru şi alții.

Nu cred să existe ofițer, maistru militar sau subofițer care a activat în Marina Militară până în anul 1990 care să nu fi ascultat, fredonat și defilat în acordurile marșurilor ostășești create și lansate de Maestrul Marin Hudițeanu. Sau locuitor al Mangaliei care, în aceeași perioadă, să nu fi fost spectator fidel și fan al „Albatrosului” nepereche. După cum sunt convins că nu există militar în termen purtător de uniformă cu beretă care, pe timpul celor doi ani de stagiu militar pe navele sau în unitățile Marinei, să nu fi ascultat și aplaudat prestația camarazilor care au avut privilegiul să evolueze sub bagheta Maestrului. Și să exalte la gândul că, la rândul lor, au avut șansa unei perioade de cătănie lungi dar frumoase!

Vorba cântecului „Ani frumoși din cătănie”, pe versurile și muzica lui Ion Pelearcă: „Încă din copilărie/ Îmi plăcea ostaș să fiu,/ Stând pe navă cu mândrie/ Marinar doream să fiu!”. Teatrul Marinei În urmă cu șapte decenii, la 13 iulie 1951, s-a înființat la Constanța Teatrul Marinei, echipă artistică formată din 37 de funcționari civili şi şase sergenți reangajați. În cadrul acestei formații au activat artişti talentați, care mai târziu vor cunoaşte deplina consacrare, precum Aurel ManolacheIlona MoțicaIon Pietraru şi alții.

Un moment deosebit din viața Teatrului Marinei l-a constituit sărbătorirea primilor cinci ani de activitate. Cu acest prilej, Echipei artistice a Comandamentului Forțelor Maritime Militare (FMM) i-a fost conferită Medalia „Meritul Militar” clasa a II-a.

„Au trecut cinci ani de când, într-o zi călduroasă de iulie a anului 1951, cortina s-a ridicat pentru prima premieră a Echipei artistice a Forțelor Maritime Militare – consemna locotenentul major Gheorghe Matei în paginile gazetei „Flota Patriei”. Drumul parcurs de ansamblu în aceşti ani a trecut prin multe greutăți, dibuiri, încercări, greşeli, izbânzi, încât cei ce l-au urmărit an de an ar fi putut constata că s-au înfăptuit destul de multe lucruri pentru ca acest început să merite pe deplin a fi sărbătorit.
În spectacolele «Sus ancora!», «Răsună cântece pe navă», «De strajă în larg», «Cântecul matrozilor», ansamblul s-a străduit să ofere spectatorilor opere educative, variate şi savuroase. O trăsătură importantă a acestor spectacole o constituie tematica patriotico-militară tratată în numeroase scenete, monologuri, poezii, cântece, tablouri coregrafice. […]

Pentru mulți marinari, aşa după cum reiese şi din scrisorile trimise de aceştia redacției «Flota Patriei» în decursul celor cinci ani, aceste spectacole au oferit prețioase învățăminte şi multe exemple demne de urmat. Paralel cu aceasta, membrii ansamblului s-au străduit să-şi ridice necontenit calificarea artistică, lucru de care spectatorul se poate convinge personal la fiecare spectacol, aşa după cum nu-i va scăpa nici faptul că colaborarea dintre pictori, scenografi şi regizori, orchestră şi actori dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare.”.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Subordonată direct Direcției Politice a Comandamentului Forțelor Maritime Militare, echipa activa în localul Teatrului fost Elpis, cunoscut pe plan local drept Teatrul Marinei.

Numărul spectacolelor prezentate anual de echipă a variat între 100 şi 130, atât în deplasare, cât şi la sediu. De exemplu, în anii 1957, 1958 şi 1959 au fost susținute 349 de spectacole.

Din Referatul prezentat de Vasile Vâlcu, prim-secretar al Comitetului Regional al PMR Constanța, în şedința Secretariatului din 30 ianuarie 1960, reiese că:

„Echipa artistică foloseşte ca gen de spectacol estrada. Spectacolul este prezentat şi în fața militarilor şi a publicului civil. Programul spectacolelor prezintă, într-adevăr, aspecte şi din viața unităților şi a navelor Forțelor Maritime Militare, din activitatea militarilor, însă nu probleme interne, întrucât tot acestea sunt prezentate şi publicului civil.
În oraşul Constanța există teatru de estradă ca o secție a Teatrului de Stat, care dă spectacole în oraş şi în regiune, satisfăcând cerințele publicului. În programul spectacolelor Teatrului de Stat nu este prezentată activitatea specifică a Forțelor Maritime Militare, însă programe artistice cu specificul unităților şi a navelor FMM ar putea să le realizeze o brigadă artistică de agitație a FMM, fără a se mai face cheltuieli de către stat. Trebuie arătat că statul a alocat anual fonduri de circa 1 000 000 lei, cu excepția ultimului an (1959), când, prin reducerea personalului artistic, fondurile alocate sunt numai de circa 700 000 lei.
Față de această situație – propunea liderul constănțean – Secretariatul Comitetului Regional de Partid consideră că echipa artistică nu-şi are utilitate şi propunem desființarea ei.
Problema educației militarilor pe această cale poate fi realizată de formația «Albatrosul» care există în prezent, formată din militari în termen, şi care este mult apreciată în rândul Forțelor Maritime Militare. Propunem, de asemenea, ca actuala sală în care au lucrat până în prezent şi care a fost, de fapt, Teatrul oraşului Constanța, să fie redată Sfatului Popular al oraşului Constanța, pentru Teatrul de Stat.”

„Albatrosul” învață zborul spre podium

Continuarea, în ziuaconstanta.ro

MN: Alte articole despre renumitul Ansamblu artistic ”Albatrosul” al Marinei Militare Române, puteți citi AICI.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply