Șantierul naval Damen Galati a lansat a doua navă de service operații a companiei Bibby Marine Services

0
2264

Bibby WaveMaster Horizon launched and named at Damen Shipyards Galati.

Vineri, 29 martie, Șantierul naval Damen Galati din România a lansat al doilea vas de operații de service (SOV) al companiei Bibby Marine Services (SOV) 9020. Cu acelsi prilej, nava a fost denumită oficial Bibby WaveMaster Horizon. La livrare, în cursul acestui an, SOV va începe lucrările de întreținere a două parcuri eoliene EnBW și Enbridge din Marea Nordului Germaniei – Hohe See și Albatros – pentru Siemens Gamesa Renewable Energy și EnBW.

Damen a dezvoltat nava SOV 9020 în urma unei consultări strânse cu industria offshore a energiei regenerabile. Designul combină capacitățile DP2 și o carieră inovatoare, împreună cu un interior revoluționar și caracteristici complete care asigură o eficiență maximă a funcționării.

Damen a început construcția celui de-al doilea SOV în același timp cu prima navă, Bibby WaveMaster 1. Aceasta înseamnă că, de atunci când Bibby Marine Services și Siemens Gamesa au semnat contractul la sfârșitul anului 2017, Damen a reușit să accelereze rapid construcția.

“Acesta este unul dintre principalele beneficii ale filozofiei lui Damen de construcții navale standardizate”, explică managerul de vânzări Damen, Arjen van Elk. “Construirea în serie înseamnă că suntem capabili să livrăm nave fiabile și dovedite în timp cât mai rapid posibil, la prețuri competitive.

“Am primit un feedback foarte pozitiv de la Bibby Marine Services privind Bibby WaveMaster 1, rezultatul căruia avem toată încrederea că Bibby WaveMaster Horizon va aduce un avantaj fantastic Bibby și clienților săi. De la începutul dezvoltării SOV, ne-am bucurat de o colaborare excelenta cu Bibby și sunt foarte încântat să văd că acest lucru va continua “.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Stephen Bolton, Managing Director la Bibby Marine Services, a declarat: “Astăzi, cu mare mândrie, lansăm și botezăm nava Bibby WaveMaster Horizon. Această navă se bazează pe experiența uimitoare a navei surori Bibby WaveMaster 1. De la livrarea în septembrie 2017, Bibby WaveMaster 1 a lucrat în mod continuu în sectoarele eoliene offshore și petrol și gaze, dovedind designul său și modelul de management al Bibby pe o bază solidă. Prin urmare, suntem încrezători că Bibby WaveMaster Horizon va funcționa la fel de bine pentru clienții noștri Siemens Gamesa Renewable Energy și ENBW și va stabili un nou punct de referință în operațiunile de operare eoliene offshore și în sectorul de întreținere “.

Cea care l-a botezat pe Bibby WaveMaster Horizon a fost doamna Mirna Robert-Du Ry van Beest Holle, soția directorului de proiecte speciale al lui Damen Peter Robert. Peter, în calitate de director de dezvoltare a afacerilor la Damen, a contribuit la dezvoltarea SOV 9020 de la începuturile sale.

Damen Group Shipyards

Damen Shipyards Group operează 36 de șantiere navale și reparații, angajând 12.000 de persoane din întreaga lume. Damen a livrat mai mult de 6.500 de nave în peste 100 de țări și livrează anual aproximativ 175 de nave clienților din întreaga lume. Bazat pe conceptul său unic, standardizat de proiectare a navelor, Damen este capabil să garanteze o calitate consistentă.

Concentrarea Damen asupra standardizării, construirii modulare și păstrării navelor în stoc conduce la perioade scurte de livrare, costuri totale de proprietate scăzute, valori ridicate de revânzare și performanță fiabilă. Mai mult, navele Damen se bazează pe o cercetare și dezvoltare aprofundată și o tehnologie dovedită.

Damen oferă o gamă largă de produse, inclusiv remorchere, workboats, vase navale și de patrulare, nave de mare viteză, vase de marfă, drage, nave pentru industria offshore, feriboturi, pontoane și superyachts.

Pentru aproape toate tipurile de nave, Damen oferă o gamă largă de servicii, inclusiv întreținerea, livrarea de piese de schimb, instruirea și transferul de know-how (construcții navale). Damen oferă, de asemenea, o varietate de componente marine, cum ar fi duze, cârme, troliuri, ancore, lanțuri de ancoră și oțel.

Damen Shiprepair & Conversion (DSC) are o rețea mondială de șaisprezece șantiere de reparații și de conversie, dintre care douăsprezece sunt situate în nord-vestul Europei. Facilitățile de la șantiere includ mai mult de 50 de uscătoare plutitoare (acoperite), inclusiv cea mai lungă, 420 x 80 de metri și cea mai largă, 405 x 90 de metri, precum și pante, ascensoare și săli de interior. Proiectele variază de la cele mai mici reparații simple prin întreținerea clasei până la retehnologizări complexe și transformarea completă a structurilor offshore mari. DSC completează anual aproximativ 1.300 de locuri de muncă de reparații și întreținere, atât în ​​curți, cât și în porturi și în timpul călătoriei.


Bibby WaveMaster Horizon launched and named at Damen Shipyards Galati

On March 29th, Damen Shipyards Galati in Romania launched Bibby Marine Services’ second Service Operations Vessel (SOV) 9020. During the same event, the vessel was officially named Bibby WaveMaster Horizon. Upon delivery later this year, the SOV will begin maintenance work on two EnBW and Enbridge-owned windfarms in the German North Sea – Hohe See and Albatros – for Siemens Gamesa Renewable Energy and EnBW.

Damen developed the SOV 9020 vessel following close consultation with the offshore renewable energy industry. The design combines walk-to-work capabilities with DP2 and an innovative hull along with a revolutionary interior and comprehensive features ensuring maximum efficiency of operation.

Damen began construction of the second SOV at the same time as the first vessel, the Bibby WaveMaster 1. This meant that, when Bibby Marine Services and Siemens Gamesa confirmed their contract at the end of 2017, Damen was able to accelerate construction rapidly.

“This is one the principal benefits of Damen’s philosophy of standardised shipbuilding,” explains Damen sales manager Arjen van Elk. “Building in series means that we are able to deliver reliable, proven ships in the fastest possible timeframes, at competitive prices.

“We have received very positive feedback from Bibby Marine Services regarding the Bibby WaveMaster 1, as a result of which we have every confidence that Bibby WaveMaster Horizon will make a fantastic asset for Bibby and for their clients. From the very outset of the development of the SOV, we have enjoyed a terrific collaboration with Bibby and I’m very pleased to see this continue.”

Stephen Bolton, Managing Director at Bibby Marine Services, said: “It is with great pride today that we launch and christen the Bibby WaveMaster Horizon. This vessel builds on the amazing track record of the sister ship the Bibby WaveMaster 1. Since delivery in September 2017 the Bibby WaveMaster 1 has worked continuously in the offshore wind and oil and gas sectors proving her design and Bibby’s management model on a daily basis. We are therefore confident that the Bibby WaveMaster Horizon will perform equally well for our clients Siemens Gamesa Renewable Energy and ENBW and set a new benchmark in the offshore wind operations and maintenance sector.”

The godmother of the Bibby WaveMaster Horizon was Mrs Mirna Robert-Du Ry van Beest Holle, wife of Damen’s Director of Special Projects Peter Robert. Peter, as then Director of Business Development at Damen, was instrumental in the development of the SOV 9020 from its inception.


Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group operates 36 shipbuilding and repair yards, employing 12,000 people worldwide. Damen has delivered more than 6,500 vessels in more than 100 countries and delivers around 175 vessels annually to customers worldwide. Based on its unique, standardised ship-design concept Damen is able to guarantee consistent quality.

Damen’s focus on standardisation, modular construction and keeping vessels in stock leads to short delivery times, low ‘total cost of ownership’, high resale values and reliable performance. Furthermore, Damen vessels are based on thorough R&D and proven technology.

Damen offers a wide range of products, including tugs, workboats, naval and patrol vessels, high speed craft, cargo vessels, dredgers, vessels for the offshore industry, ferries, pontoons and superyachts.

For nearly all vessel types Damen offers a broad range of services, including maintenance, spare parts delivery, training and the transfer of (shipbuilding) know-how. Damen also offers a variety of marine components, such as nozzles, rudders, winches, anchors, anchor chains and steel works.

Damen Shiprepair & Conversion (DSC) has a worldwide network of eighteen repair and conversion yards of which twelve are located in North West Europe. Facilities at the yards include more than 50 floating (and covered) drydocks, including the longest, 420 x 80 metres, and the widest, 405 x 90 metres, as well as slopes, ship lifts and indoor halls. Projects range from the smallest simple repairs through Class’ maintenance to complex refits and the complete conversion of large offshore structures. DSC completes around 1,300 repair and maintenance jobs annually, both at yards as well as in ports and during voyage.


Mangalia News, 29.03.2019.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply