Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, din nou Centru de susținere a probei de admitere în clasa a IX-a cu program bilingv engleză

0
1904

Oferta educațională a Liceului Teoretic ”Callatis” Mangalia pentru anul școlar 2019-2020, include o clasă cu profil real, specializarea Matematică – Informatică, bilingv engleză. Elevii care doresc să se înscrie în această clasă vor susține proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru admiterea în anul școlar 2011-2012, în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/31.08.2010.

Deoarece liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne devin centre de susținere a probei, Catedra de Limba engleză din cadrul Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia, reprezentată de către prof. Gherfi Simona, vine în sprijinul potențialilor candidați printr-o campanie de informare ce va avea loc în școlile din Mangalia și împrejurimi în zilele următoare.

Prezentăm mai jos datele cele mai importante din Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, referitoare la proba mai sus menționată:

8-9 mai 2019 –  Eliberarea de către conducerile unităților de învățământ a anexelor fişelor de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ.

13-14 mai – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv a celor care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale. Înscrierea se face prin depunerea Anexei fișei de înscriere eliberată de către școala de unde provine candidatul, la secretariatul Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia. Programul de depunere este între orele 9-12.

15 mai  – Desfășurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

La încheierea înscrierilor pentru proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, comisiile din centrele de examen au obligația de a afișa repartizarea candidatilor în săli  pentru susținerea probei scrise și repartizarea pe ore pentru susținerea probei orale.

Conform Art. 4 alin. (a) și (b) din Anexa IV la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă constă în susținerea a două probe:

– proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;

– proba orală, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.

Proba scrisă începe la ora 9. Accesul  candidaților în săli se face în intervalul  8.00 – 8.30 pe bază de carte de identitate (carnet de elev cu poză, semnat și stampilat la zi, pentru elevii care nu au carte de identitate). Lucrarea scrisă se redactează cu instrumente de scris cu  pastă/cerneală albastră.  Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris cu pastă care se  poate  șterge.

Proba orală se desfășoară conform graficului afișat de comisia din centrul de examen.

Dacă un candidat nu este prezent la ora la care este programat, acesta poate fi evaluat doar dacă se prezintă până la încheierea probei, în caz contrar fiind declarat “absent”.

20 mai, 2019 – Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Depunerea contestațiilor (doar pentru proba scrisă).

24 mai, 2019 – Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, după contestații.

27-29 mai, 2019 – Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalatele rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, din centrul în care s-au înscris pentru  proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

4 iunie, 2019 – Depunerea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unităţile de învăţământ gimnazial de proveniență.


Mangalia News, 08.05.2019.piese-auto-mangalia.ro