Oamenii de știință spun că așa arată „corpul perfect”!

0
1815

Oame­nii de ști­in­ță spun că așa ara­tă „cor­pul per­fect”!

Desi nu toa­te feme­i­le ar fi de acord cu une­le tra­sa­turi ale lui Kel­ly Bro­ok, aces­tea au facut‑o sa pri­meas­ca „titlul”.

Se pare ca un stu­diu efec­tu­at la Uni­ver­si­ta­tea din Texas a fost cel care a des­co­pe­rit cor­pul per­fect, con­form Bri­ght Side, iar cand spu­nem asta ne refe­rim atat la tra­sa­turi femi­ni­ne, cat si la fap­tul ca ara­ta sana­tos si sunt com­plet natu­ra­le.

De la inal­ti­me, gre­u­ta­te, lun­gi­mea paru­lui si pana la for­ma fetei, Kel­ly pare sa intru­neas­ca toa­te cerin­te­le unei femei ide­a­le, cel putin din punct de vede­re fizic.

Desi une­le femei care ara­ta ase­ma­na­tor cu ea ar putea spu­ne ca pre­fe­ra sa mai dea jos cate­va kilo­gra­me, este impor­tant de sti­ut ca oame­nii de sti­in­ta au numit‑o „com­plet natu­ra­la si sti­in­ti­fic per­fec­ta”.

Kel­ly nu a avut nici­o­da­ta inter­ven­tii chi­rur­gi­ca­le de infru­mu­se­ta­re, iar asta nu a plasat‑o toc­mai prin­tre cele mai apre­cia­te femei, pana in pre­zent, vede­ta chiar afir­mand ca a fost tin­ta glu­me­lor nepla­cu­te din cau­za fap­tu­lui ca are for­me ceva mai pli­ne decat cele ale mode­le­lor de pe catwa­lk. (sur­sa: perfecte.ro).

Oame­nii de sti­in­ta au decis! Asa ara­ta cor­pul ide­al al unei femei! Fie­ca­re feme­ie este in cau­ta­rea cor­pu­lui ide­al. Oame­nii de sti­in­ta ne vin in aju­tor. Nu este nici pe depar­te ceea ce gan­des­te indus­tria modei, cand vine vor­ba des­pre acest subiect. Indus­tria modei apre­cia­za cor­pu­ri­le sla­be si de ace­ea spun ca sunt cor­pu­ri­le ide­a­le. Oame­nii de moda mai degra­ba tor­tu­rea­za mode­le, pen­tru a inca­pea in cre­a­ti­i­le lor. Ori­bil!!!

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea pe news-stiri.com


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply