Fântânele: cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa a fost conectat la reţea

0
262

Par­cul de la Fân­tâ­ne­le, judeţul Con­stanţa, are 240 de tur­bi­ne eoli­e­ne.

Par­cul eoli­an Fântânele/Cogealac al Gru­pu­lui CEZ, cu 240 de tur­bi­ne de  la Gene­ral Elec­tric (GE), a fost pus în fun­cţiu­ne şi conec­tat la reţea.  Tur­bi­ne­le pro­duc în total, 600 de mega­wa­ţi de ener­gie cura­tă, se ara­tă într-un comu­ni­cat al GE.

Tur­bi­ne­le de la Fân­tâ­ne­le „pro­duc sufi­cien­tă ener­gie pen­tru a ali­men­ta pes­te un mili­on de gos­po­dă­rii româ­neşti în fie­ca­re an“, ara­tă pro­du­că­to­rul aces­to­ra. Pro­iec­tul folo­seş­te 240 de tur­bi­ne eoli­e­ne de 2,5 mega­wa­ţi de la GE, prin­tre care se află şi tur­bi­na cu numă­rul 1.000 din cla­sa de 2,5 mega­wa­ţi insta­la­tă de GE la nivel mondi­al.

Dobro­gea are cele mai bune resur­se eoli­e­ne

Ulti­ma tur­bi­nă eoli­a­nă pen­tru Fântânele/Cogealac a fost conec­ta­tă la reţea­ua regio­na­lă la sfârşi­tul lunii noiem­brie. Noul parc eoli­an este situ­at în Dobro­gea, judeţul Con­stanţa, Româ­nia, una din­tre cele mai pro­mi­ţă­toa­re regiuni cu resur­se eoli­e­ne din ţară.

CEZ Româ­nia, pro­pri­e­ta­rul par­cu­lui, face par­te din Gru­pul CEZ, cea mai mare com­pa­nie de uti­li­tă­ţi din Euro­pa Cen­tra­lă.

Moti­ve­le pen­tru care am ales GE sunt teh­no­lo­gia fia­bi­lă şi vas­ta expe­rienţă a echi­pe­lor sale de pro­iect. Teh­no­lo­gia 2,5 mega­wa­ţi ofe­ră efi­cienţă, dis­po­ni­bi­li­ta­te şi per­for­manţă ener­ge­ti­că, iar toa­te aces­tea ne vor garan­ta reu­şi­ta“, a decla­rat Ondřej Šafář, direc­tor de pro­iect CEZ.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele